Bereken uw prijs

Premie vanaf: 14*

* Gebaseerd op Reisbijstand in Europa, maximaal 7 dagen 
 
Bereken uw prijs

How can we help?

Reken gerust op ons
Mensen helpen, altijd, overal. Dat is wat we doen!

+32 2 529 76 70


  • Facebook Twitter LinkedIn Pinterest
  • Print This Page
  • Email This Page

Veelgestelde Vragen

Wij voorzien u graag van antwoorden op de meest gestelde vragen over de Allianz Global Assistance reisverzekeringen. Indien u nog bijkomende informatie wenst, contacteer ons dan op: info@allianz-global-assistance.be
Vragen over:

Onderschrijven

Uw polis

Medische bijstand

Schadegevallen

 


Onderschrijven

 

Hoeveel kost een polis?
Prijzen variëren afhankelijk van de aard van de polis, de duur van de reis, de bestemming, de leeftijd en het aantal reizigers. Om na te gaan hoeveel een polis kost, dient u eerst de aard van de polis te selecteren, de verschillende datums en de bestemming in te voeren en ten slotte op de knop te klikken om een prijsopgave te bekomen.

Om na te gaan hoeveel een polis kost:

  • Kies een type polis (vakantie, business, familievakantie)
  • Voer de data en de bestemming van uw reis in
  • Voer de gegevens van de verschillende verzekeringsnemers in

Hoe kan ik een polis onderschrijven?
U kan online een polis onderschrijven met behulp van volgende kredietkaarten: Visa & Mastercard.

Hoe weet ik zeker dat deze online transactie veilig is?
Allianz Global Assistance verzekert u een veilige manier van betalen doordat elke transactie met kredietkaarten direct via de bank verloopt en dit op een uiterst veilige manier. In geen enkel geval hebben wij zicht op of bewaren wij uw kredietkaart informatie, wij krijgen enkel goedkeuring of afkeuring van de bank zelf. Eens goedgekeurd, worden uw reisverzekeringspolis, bevestigingsmail, algemene voorwaarden en andere noodzakelijke documenten onmiddellijk verstuurd via e-mail zodat u deze kan afdrukken zoals noodzakelijk. Deze verbinding met de bank maakt gebruik van een 40bit gecodeerd SSL Web Server Certificaat zodat alle bankinformatie gecodeerd of vercijferd wordt waardoor diefstal of onderschepping onmogelijk is. Meer informatie hierover kan u vinden op www.thawte.com, maar u mag er zeker van zijn dat elke online transactie minstens even veilig verloopt dan elke andere offline kredietkaart transactie.

 

Naar boven


Uw polis

 

Kan ik een Allianz Global Assistance reisverzekering onderschrijven als ik niet in België woon?
Elke inwoner van de E.U. en van Zwitserland kan een polis onderschrijven op deze website.

Maakt het uit bij welke maatschappij ik mijn reis boek?
Neen, een Allianz Global Assistance reisverzekering staat hier los van.

Bestaat er een leeftijdsgrens voor het onderschrijven van een reisverzekeringspolis?
Neen hiervoor bestaat geen leeftijdsgrens.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U bent gedekt volgens de datums die u selecteerde op uw verzekeringsformulier. Deze zullen bevestigd worden op uw verzekeringspolis na onderschrijving. Bij het onderschrijven van een annuleringsverzekering voor enkele reizen bent u meteen gedekt. De andere waarborgen van de polis treden in werking wanneer u de reis aanvangt. De dekking voor een enkele reist vervalt op de dag van terugkomst naar België of op de dag die aangegeven is in uw polis, de vroegste datum is hierbij van kracht.

Wat is de maximale duur van een reis?
Een enkele reisverzekering kan onderschreven worden voor reizen met een duur tot 90 dagen.

Wat doe ik wanneer ik langer dan drie maanden reis?
Voor wie langer dan drie maanden reist hebben we volledig aangepaste polissen. Inderdaad, wanneer u de wereld rondreist of een langer verblijf plant bieden we u onze verzekeringsoplossingen aan via ons netwerk van makelaars en reisagenten.

Heb ik recht op terugbetaling bij een vroegtijdige terugkeer?
Als u een polis afsluit voor een enkele reis met een maximale duur van 90 dagen en u keert huiswaarts na 60 dagen, dan vervalt de polis en heeft u geen recht op terugbetaling. U moet dan een nieuwe polis afsluiten voor uw volgende reis.

Bevat de polis uitsluitingen?
Ja. Sommige uitsluitingen en voorwaarden gelden enkel voor specifieke secties, terwijl algemene uitsluitingen en voorwaarden van toepassing zijn op de hele polis. Gelieve de polis goed na te lezen om zeker te zijn dat u alle bescherming geniet die u nodig acht.

Kan ik een verzekering onderschrijven om te reizen naar risicogebied?
Schadegevallen die zich voordoen tijdens oorlogssituaties, al dan niet aangegeven, rellen, manifestaties of andere bewegingen van gelijkaardige aard, worden uitgesloten in de algemene voorwaarden van Allianz Global Assistance, tenzij de verzekerde verrast werd door de gebeurtenissen in het buitenland. (In dit geval vervallen de waarborgen na de eerste 14 dagen van het conflict) U kan onze verzekering onderschrijven maar u zal misschien niet voor alles gedekt zijn.

Hoe weet ik of een bepaald land als risicogebied beschouwd wordt?
U kan een lijst met landen die beschouwd worden als risicogebied raadplegen op http://diplomatie.belgium.be

Ben ik gedekt tegen Astma en andere voorafbestaande ziektes?
Met de formules op deze website bent u NIET gedekt voor voorafbestaande ziektes. Tenzij minstens 2 maand stabiliteit voor de aanvang van de waarborg. (stabiel = geen verandering van ziektebeeld en/of behandeling). Voor formules die voorafbestaande ziektes dekken, verwijzen wij u graag door naar onze corporate producten die verkrijgbaar zijn bij reisagenten en makelaars. Hier is een overzicht van onze corporate formules.

Ben ik gedekt voor ski of andere avontuurlijke activiteiten?
Allianz Global Assistance dekt verschillende sportactiviteiten. Uw skipas wordt in geval van repatriëring, hospitalisatie of een breuk tot 125 € terugbetaald. Bij eventuele vragen hieromtrent mag u altijd contact met ons opnemen.

Hoe verkrijg ik mijn verzekeringsdocumenten?
De Allianz Global Assistance reisverzekeringen op deze website worden uitsluitend online verkocht. Wij sturen dus geen polis documenten met de post. Wanneer u een polis afsluit sturen wij u een bevestigingsmail voor het onderschrijven van uw verzekering.

Kan ik een polis onderschrijven terwijl ik reeds op reis vertrokken ben?
Een annuleringsverzekering moet u onmiddellijk na de boeking van de reis onderschrijven om gedekt te zijn. Een reisbijstandsverzekering kan u tot 24 uur voor uw vertrek onderschrijven. Als u reeds vertrokken bent kan u deze verzekeringen niet meer onderschrijven.

Wat indien ik mij bedenk en geen verzekering meer wens te sluiten?
Conform de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming kunt u afzien van uw aankoop tot 14 dagen volgend op de aankoop van de verzekering. Indien de onderschrijving minder dan 14 dagen voor het vertrek plaatsvond, is de bedenktermijn geldig tot de dag van vertrek.

 

Als ik vragen heb, wie contacteer ik dan?
Wij staan graag ter uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden. U kan onze Welcome Desk contacteren van maandag tot vrijdag (8.30 u - 17 u) via:

Telefoon: 02/ 529 76 70
Fax: 02 290 64 19
Email: info@allianz-global-assistance.be

 

Naar boven


Medische bijstand

 

Moet ik de medische kosten in het buitenland betalen?
Allianz Global Assistance betaalt uw medische kosten rechtstreeks aan de zorgverlener in het buitenland. Op die manier vermijdt Allianz Global Assistance dat de verzekerde zelf grote sommen geld moet betalen voor medische bijstand. Als het ziekenhuis een onmiddellijke betaling wenst van de geleverde diensten zal de verzekerde deze moeten voorschieten alvorens ze terug te krijgen van onze maatschappij.

Ik heb de medische kosten betaald, hoe word ik terugbetaald?
Wanneer u de medische kosten voor eigen rekening nam, moet u onmiddellijk ons technisch bijstandsplatform (TCC) hiervan telefonisch op de hoogte stellen om de terugbetalingsprocedure te starten. Vervolgens dient u ons ook het factuur met de medische kosten door te sturen. Wiij betalen maximaal € 250 aan ambulante kosten terug, en na tussenkomst van uw mutualiteit. 

Mijn gezondheidstoestand laat geen verder verblijf toe, hoe wordt de terugkeer geregeld?
Allianz Global Assistance organiseert en betaalt de terugkeer naar uw thuis of aangewezen ziekenhuis. Door middel van de informatie die wij verkregen via de behandelende arts, onderzoekt ons medisch team wanneer en hoe een eventuele repatriëring kan plaatsvinden om zo de veiligheid en integriteit van de patiënt te kunnen garanderen. Ons team van experten onderzoekt of uw toestand stabiel genoeg is om naar België terug te keren, of dit medisch verantwoord is en met welk vervoermiddel de repatriatie naar uw thuis of aangewezen ziekenhuis, het best zou verlopen.

Wie beslist om te repatriëren?
Ons team van medische experten beslist over een eventuele repatriatie en hoe deze zal plaatsvinden. Zij beschikken over heel wat ervaring op verschillende vlakken en bij hun beslissing wordt het welzijn van de patiënt voorop gesteld.

De medicijnen die ik nodig heb zijn hier niet verkrijgbaar. Kunnen ze mij opgestuurd worden?
Allianz Global Assistance zal deze medicijnen opsturen, waar u ook bent. Wij houden hierbij rekening met de gezondheidsvoorschriften alsook nationale en internationale gebruiken. Als u geen voorschrift heeft, zullen wij een lokale consultatie regelen waardoor u een gelijkwaardig voorschrift kan bekomen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vroegtijdige terugkeer?
U kan van deze waarborg gebruik maken wanneer de voorziene terugkeerdatum niet gerespecteerd kan worden. Een sterfgeval, ernstige ziekte of ongeval is hier meestal de oorzaak van. Voor verdere informatie kan u onze algemene voorwaarden raadplegen.

Wat gebeurt er bij het overlijden van één van de verzekerden?
In dat geval moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodat wij alles in het werk kunnen stellen om het lichaam te transporteren. We zullen ook alle nodige documenten in orde brengen voor de repatriatie van het lichaam.

Wat moet ik doen in geval van medische problemen op mijn bestemming?
Bij een ongeval, dient u of een derde partij ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en in te lichten over de situatie waarin u zich bevindt. U geeft ons vervolgens uw polisnummer door, de plaats waar u zich bevindt, een nummer waarop wij u kunnen contacteren en welke specifieke zorgen u nodig heeft. Om u het zo gemakkelijk mogelijk te maken kan u vanuit het buitenland bellen op onze kosten. Onze diensten zijn 24/24 bereikbaar en dit 365 dagen per jaar:

Telefoon: 02/ 529 76 70  (België) / + 32 2 529 76 70 (Buitenland)
Fax: 02 290 64 99
E-mail: assistance@allianz-global-assistance.be

 

Naar boven


Schadegevallen

 

Wat moet ik doen indien er zich een gebeurtenis voordoet die de reis zou kunnen verhinderen?
Dan moet u onmiddellijk en schriftelijk aangifte doen aan onze TCC dienst. 

Kan ik ook een schadeaangifte doen wanneer ik niet meer in het bezit ben van de aankoopbewijzen van mijn persoonlijke bezittingen?
Jazeker. Ook deze schadegevallen worden behandeld, maar u moet er rekening mee houden dat, wanneer wij een schadeaangifte ontvangen voor persoonlijke bezittingen, wij de eigenaar toch enig bewijs van eigendom zullen vragen voor de verloren of gestolen goederen. Wij begrijpen volledig dat u misschien niet alle aankoopbewijzen van uw persoonlijke bezittingen kunt voorleggen maar wij vragen toch enig bewijs van eigendom. Vaak is fotografisch bewijs, samen met garantiebewijzen, handleidingen, kwitanties of rekeninguitreksels voldoende om ons te overtuigen. Uiteindelijk zal gezond verstand zegevieren en u moet zich de vraag stellen, "Tonen deze documenten wel degelijk aan dat ik de eigenaar van dit goed was?" Bij bagagedossiers wordt er rekening gehouden met de vetusteit van goederen. 


Wat moet ik doen bij een schadegeval?
Een schadegeval moet u binnen de 7 dagen melden, tenzij het om een toevallige gebeurtenis gaat of in geval van overmacht. U kan dit melden via:

Email: tcc@allianz-global-assistance.be
Fax: + 32 2 290 65 39
Telefoon: 02/ 529 76 70 van maandag tot vrijdag, 9 u - 14 u.

Hoe kan ik al deze telefoonnummers onthouden?
We hebben het gemakkelijk gemaakt voor u. Al de relevante telefoonnummers hebben we samengebracht op de eerste pagina van uw verzekeringspolis. Deze kan u ook terugvinden op de "Contact" pagina op deze website.

 

Naar boven

10